zpátky

#návrh
#objednávka
#realizace
#rostliny

Výkresy, tabulky a džungle na papíře

O tom, že každá zahrada chce svůj čas, o nezbytných součástech projektu a co od každé z nich očekávat

3/2/2021
Zahradu navrhnout, dobře realizovat a odborně pečovat - ošidit neradíme ani jedno.

Projekt zahrady je pro jednoho kuchařkou, jak na vlastní zahradu, pro jiného podkladem pro realizační firmu. Společný je ale prvotní účel - promyslet si hezky nad papírem nebo obrazovkou navrhovaná řešení, vyladit detaily a připravit se na realizaci.

Stává se, že jej klienti opomíjejí a chtějí se rovnou pustit do práce. Pro dlouhý život a rozvoj zahrady jsou ale důležité tři faktory - návrh zahrady respektující místo i potřeby majitelů, dobře odvedená práce při realizaci a pravidelná, odborná péče.

Bezúdržbovou zahradu nemáme, neznáme ani neumíme

Co vše naleznete v projektu zahrady?

I. Současný stav

Popisuje a dokumentuje výchozí stav projektu, včetně přírodních podmínek, a definuje východiska návrhu.

II. Prostorové členění zahrady

První stupeň dokumentace při tvorbě zahrady obsahuje rozvržení prostoru do funkčních celků. Součástí mohou být i vizualizace dokládající vhodnost řešení.

III. Osazovací plány

V grafické podobě určují taxonomickou strukturu výsadeb (lokalizace a množství jednotlivých taxonů). U trvalkových a smíšených záhonů dáváme často prostor náhodě a místo klasického osazovacího plánu pracujeme s postupným rozmisťováním rostlin soliterních, skupinových, podrostových a vstroušených v předem určeném sponu.

Ideový koncept části zahrady
Jeden z osazovacích plánů malé, přírodní zahrady

IV. Diagram kvetení a koláž uplatněných taxonů

Seznámí klienty s vizuální podobou navrhovaných druhů rostlin, dobou a barevností kvetení případně podzimním zbarvením listů či výrazných plodů.

V. Technické výkresy

Slouží ke znázornění technických prvků v zahradě, terénních modelací, atypického mobiliáře a specifikaci použitých materiálů.

VI. Průvodní zpráva

Popisuje kompoziční řešení návrhu a postup (technologii) založení zahrady.

VII. Návod pro údržbu

Shrnuje práce, které je mít při péči o zahradu na zřeteli. Věnuje se povýsadbové i udržovací péči, střihu či řezu vegetačních prvků, zálivce, hnojení apod.

VIII. Rozpočet

Rozpočet je členěný na materiál technický, rostlinný a realizaci či navazující služby.

blog

#dřevo
#rostliny
#textil
#realizace
#substrát

Mulčovací textilie v zahradě

O reklamách, kterým není radno vždy věřit, o mulčování, které textilie nahradí, o půdě, kterou je třeba chránit a o trvalkách, které žádnou textilii nepotřebují

číst

blog

#rostliny

Řádný hospodář

O pořádku na zahradě, který dělá dobré sousedské vztahy, o zodpovědnosti za vlastní majetek a o tom, že nicnedělání může znehodnotit pole i louky

číst

blog

#jaro
#zima
#rostliny
#substrát
#květiny

Vyséváme nejen zeleninu

O přípravách na zahradnickou sezónu, o předpěstování zeleninové sadby, vhodných termínech a zmrzlých mužích, kteří nás někdy brzdí v rozletu

číst
více