zpátky

#návrh
#objednávka
#realizace
#rostliny

Výkresy, tabulky a džungle na papíře

O tom, že každá zahrada chce svůj čas, o nezbytných součástech projektu a co od každé z nich očekávat

3/2/2021
Zahradu navrhnout, dobře realizovat a odborně pečovat - ošidit neradíme ani jedno.

Projekt zahrady je pro jednoho kuchařkou, jak na vlastní zahradu, pro jiného podkladem pro realizační firmu. Společný je ale prvotní účel - promyslet si hezky nad papírem navrhovaná řešení, vyladit detaily a připravit se na realizaci.

Stává se, že jej klienti opomíjejí a chtějí se rovnou pustit do práce. Pro dlouhý život a rozvoj zahrady jsou ale důležité tři faktory - návrh zahrady respektující místo i potřeby majitelů, dobře odvedená práce při realizaci a pravidelná, odborná péče.

Bezúdržbovou zahradu nemáme, neznáme ani neumíme

Co vše naleznete v projektu zahrady?

I. Současný stav

Popisuje a dokumentuje výchozí stav projektu a definuje východiska návrhu.

II. Prostorové členění zahrady

První stupeň dokumentace při tvorbě zahrady obsahuje rozvržení prostoru do funkčních celků. Součástí mohou být i vizualizace dokládající vhodnost řešení.

III. Osazovací plány

V grafické podobě určují taxonomickou strukturu výsadeb (lokalizace a množství jednotlivých taxonů).

Ideový koncept části zahrady
Jeden z osazovacích plánů malé, přírodní zahrady

IV. Diagram kvetení a koláž uplatněných taxonů

Seznámí klienty s vizuální podobou navrhovaných druhů rostlin, dobou a barevností kvetení případně podzimním zbarvením listů.

V. Technické výkresy

Slouží ke znázornění technických prvků v zahradě, terénních modelací, atypického mobiliáře a specifikaci použitých materiálů.

VI. Průvodní zpráva

Popisuje kompoziční řešení návrhu a postup (technologii) založení zahrady.

VII. Návod pro údržbu

Ve stručnosti shrnuje práce, které je mít při péči o zahradu na zřeteli.

VIII. Rozpočet

Rozpočet je členěný na materiál technický, rostlinný a realizaci či navazující služby.

blog

#květiny
#léto
#rostliny

První pomoc ze zahrady

O léčivých rostlinách babiččiny zahrádky, o babských radách, o výrobě domácí kosmetiky i o poznávání tajů bylin

číst

blog

#květiny
#rostliny
#realizace

Smrtící krása

O rostlinách, jež klamou tělem, o obezřetnosti, při výběru květin do zahrádky i domova a o tom, že ochutnávat máme jen rostliny, které bezpečně poznáme

číst

blog

#jaro
#květiny
#rostliny

Trávník k nakousnutí

O počasí, které láká k procházkám, o tom, že se máme koukat pod nohy a o tom, že i trávník je někdy k sežrání

číst
více