zpátky

#květiny
#návrh
#objednávka
#rostliny
#realizace
#substrát

Od výkresů k zahradě

O tom, že projektem vše teprve začíná, o hraní si s terénem, o přípravě před výsadbou, o kráse rostlin a čekání na první nové květy, listy a plody

10/6/2021
Zahrada je nikdy nekončící příběh.

Ve chvíli, kdy je dokončený projekt zahrady a rozpočet schválený, můžeme vyhrnout rukávy a pustit se do díla. Na počátku jsou vždy úpravy terénu, modelace a při realizaci zahrady u nového domu většinou práce se skrývkou ornice. Jestli vás v dětství bavilo stavění hradů z písku, tak modelace zahrady je takovému hraní velmi blízká. Jen stroje už jsou poněkud větší a trvanlivost delší, než do prvního deště.

Když už jsou kopečky rozvlněné, a roviny učesané, přichází na řadu zlepšení půdních vlastností. Ne vždy máme takové štěstí, že zahrada vzniká na úrodném lánu se spoustou organické hmoty v půdě a dostatkem srážek. Pracovat můžeme s pískem, drceným kamenivem, kompostem, rašelinou... Vždy záleží na konkrétním místě i vegetačních prvcích, které budou na tomto místě vznikat.

Současně s přípravou půdy můžeme pracovat na technických prvcích zahrady. Ať už se jedná o cestní síť, terasy, závlahy nebo oplocení.

Zahrada uklidní duši a vytrénuje tělo

Pečlivá příprava je korunovaná výsadbou všech rostlin. Většinou začínáme dřevinami, balovými i prostokořennými, a následuje výsadba kontejnerovaných trvalek a travin. Podzimní období se pak nese ve znamení cibulovin. Tisíce malých i větších se rozutečou do záhonů, lučních trávníků i podrostů dřevin.

Po výsadbě přichází na řadu vydatná zálivka, mulčování a výchovný řez dřevin.

Potom už napjatě vyčkáváme a pozorujeme drobné změny, nové přírůstky, první květy a tahle radost pak roste a sílí a přináší nám potěchu každý další rok. Neúnavně zas a znova.

Když nepracujeme na zahradě nové, ale pustíme se do rekonstrukce stávající, většinou práci začínáme s nůžkami, pilkou, motorovou pilou a drtičem. Vyčistíme prostor od náletů, odstraníme dřeviny se sníženou vitalitou a materiál zpracujeme a využijeme při mulčování nebo jiných úpravách. Poté se pustíme do záhonů a lemů, odstraníme plevel, rozdělíme velké trsy. A pro nové záhony odplevelíme pozemek a pokud je to třeba, osadíme obruby. Věnujeme se i prvkům technickým, jako jsou pergoly, treláže, oplocení nebo cestní síť - zjistíme jejich stav a pokud je to vhodné, opravíme je, doplníme novými díly a prodloužíme jejich životnost.

Protože je budování i rekonstrukce zahrady velkou investicí, může se zahrada upravovat a budovat postupně, na etapy. Obvykle se začne výsadbou dřevin, jejichž růst je pomalejší než u trvalek a travin, ale utváří hlavní "zelenou hmotu" zahrady. Plocha se oseje základní travní směsí. Postupně se pak mohou osazovat záhony, lemy a podrosty, které se velmi rychle zapojí.

Ne každý má k dispozici zahradu a někdy si musíme pro vytvoření vlastní oázy vystačit třeba jen s balkonem nebo pavlačí. I tady však zvládneme malé zázraky. Tak se nebojte napsat nebo zavolat, lopatky máme přichystané.

blog

#dřevo
#rostliny
#textil
#realizace
#substrát

Mulčovací textilie v zahradě

O reklamách, kterým není radno vždy věřit, o mulčování, které textilie nahradí, o půdě, kterou je třeba chránit a o trvalkách, které žádnou textilii nepotřebují

číst

blog

#rostliny

Řádný hospodář

O pořádku na zahradě, který dělá dobré sousedské vztahy, o zodpovědnosti za vlastní majetek a o tom, že nicnedělání může znehodnotit pole i louky

číst

blog

#jaro
#zima
#rostliny
#substrát
#květiny

Vyséváme nejen zeleninu

O přípravách na zahradnickou sezónu, o předpěstování zeleninové sadby, vhodných termínech a zmrzlých mužích, kteří nás někdy brzdí v rozletu

číst
více