zpátky

#dekorace
#podzim
#vánoce
#věnce
#zima
#vosk

Krok za krokem adventem

O původu a tradici adventních věnců, o významu a symbolice kruhu a o barevnosti a počtu svící na adventním věnci

30/11/2020
Čtyři svíčky nebo pět?

Věnce jsou uvité, první svíčka už o kousek uhořela a Štědrý večer se zase o týden přiblížil.

Víte ale, odkud se tradice adventních věnců rozšířila do světa?

Verzí je bezpočet. Jedna z nejmladších hovoří o knězi a pedagogovi Johannu Hinrichu Wichernovi, který pracoval v Záchranném ústavu pro opuštěné děti. V roce 1839 pověsil dřevěné kolo od vozu ozdobené 23 svícemi, 4 velkými bílými a 19 malými červenými. Každý den byla zapálena jedna svíce a tak odpočítávali zbývající dny do Štědrého večera.

Pohanskou tradici mají věnce zdobící okna a dveře lidských obydlí. Během dlouhých zimních nocí krajinou chodí bludičky, skřítci a jiná kouzelná stvoření. Jejich návštěva měla zaručit velkou úrodu v dalším roce. A věnce měly těmto bytostem ukázat cestu. Slaměné věnce uchovávané přes zimu zase přinášely požehnání a odrážely zlé duchy. Na znamení slunce byly obvazovány zlatými stuhami. Vonící větve jedlí poskytovaly útočiště dobrým lesním duchům.

Rozsvěcení svící také navazuje na židovský svátek světel zvaný Chanuka. Na svícnech se postupně zapaluje osm svící.

Germánská tradice zapalování ohně v zeleném kruhu uprostřed zimy oslavovala životodárnou sílu slunce.

Odpočítávání do Vánoc

Proč je věnec kulatý?

Kruh symbolizuje obíhající slunce, ale i jednotu, vzkříšení a věčný život. Adventní věnec symbolizuje Kristův kříž a svíce jsou orientovány k severu, jihu, východu a západu, jako jeho požehnání na každou světovou stranu.

Adventní věnce se přizpůsobují interiéru či vkusu majitelů. Jak je to ale s původní barevností svíček a jejich počtem?

Tradiční barvou je červená, která upomíná Kristovu krev a spolu se zelenou barvou chvojí symbolizují život. Nacházíme ji především u protestantských církví ve Velké Británii.

Modrou barvu svíček bychom nalezli u protestantů, především lutheránů a také anglikánů. Je jí připisována symbolika pokání a čekání na příchod Krista.
Bílá je tradiční sváteční barvou v západní Evropě.

V katolické církvi jsou nejoblíbenějšími barvami fialová a růžová. Fialová je barvou důstojnosti, pokání a půstu.

Většinu věnců zdobí svíčky čtyři, jako jsou čtyři adventní neděle. Pátá svíce bílé barvy, která může být umístěna uprostřed věnce a rozsvěcí se na Štědrý večer, symbolizuje samotného Ježíše Krista.

První adventní neděli se rozsvěcí fialová svíce, nazývaná svíce proroků na památku proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Druhou adventní neděli se rozsvěcí druhá fialová svíce - svíčka betlémská. Symbolizuje příchod lásky na svět. Třetí adventní neděli se zapaluje růžová svíčka - pastýřská. Představuje radost. Poslední fialová svíčka je nazývaná andělská a symbolizuje mír a pokoj.

MAIRE ctí tradice, ale také rádo zkouší nové. Na našich adventních věncích se držíme symboliky čtyř svíček. Základ tvoříme z voňavého chvojí, měkkého mechu a šišek. Při zdobení ale rády popustíme uzdu fantazii a kombinujeme možné i nemožné. Tak se nebojte si cokoliv přát ;-)

blog

#dřevo
#rostliny
#textil
#realizace
#substrát

Mulčovací textilie v zahradě

O reklamách, kterým není radno vždy věřit, o mulčování, které textilie nahradí, o půdě, kterou je třeba chránit a o trvalkách, které žádnou textilii nepotřebují

číst

blog

#rostliny

Řádný hospodář

O pořádku na zahradě, který dělá dobré sousedské vztahy, o zodpovědnosti za vlastní majetek a o tom, že nicnedělání může znehodnotit pole i louky

číst

blog

#jaro
#zima
#rostliny
#substrát
#květiny

Vyséváme nejen zeleninu

O přípravách na zahradnickou sezónu, o předpěstování zeleninové sadby, vhodných termínech a zmrzlých mužích, kteří nás někdy brzdí v rozletu

číst
více